Dalmácké tradice

Jedním ze symbolů Dalmácie je osel, neboli  magarac, případně osaosivactovaroselkenjac. Více zde 

Dříve měli v této oblasti obrovský význam a bylo jich zde skoro tolik kolik lidí. Dnes už slouží spíše jako turistická atrakce, ale najdou se ještě i tradiční dalmácké usedlosti, které drží tradice a osla chovají k tradičním účelům.

Podle serveru ww.chorvatsko.cz je registrováno (Registr oslů existuje od roku 1997) na 2250 oslů, a to tří druhů: osel istrijský (200 oslů), severojadranský (150 oslů) a přímořsko-dinárský (2 500 oslů, z toho 1 500 v chovu). První dva druhy jsou ohroženy vymřením, třetí je velmi ohrožen!!!

Krásný a moudrý zenový příběh o oslu:

Bajka o lidech a Oslu ❤️😁

Jeden mladý pár s odrostlým chlapcem se rozhodl cestovat, pracovat a poznávat svět. A tak posadili syna na osla a rozjeli se do světa.

Když přijeli do první vesnice, lidé jejich příchod komentovali slovy:Podívejte na toho nevychovaného chlapce- on na oslu a chudáci unavení rodiče pěšky. Že to tak nechají! A tak manželka řekla manželovi: Nedovolme, aby mluvili špatně o našem synovi. Manžel tedy sundal dítě a sám nasedl na osla.

Přijeli do druhé vesnice a zdejší lidé bručeli: Podívejte na toho nestoudného otce! Nechá manželku a syna trápit se pěšky, zatímco sám se veze na oslu.

Muž tedy sestoupil a nechal nasednout ženu. A společně se synem vedli osla za uzdu.
Ve třetí vesnici však uslyšeli, jak lidé reptají: Chudák muž! Po namáhavé celodenní práci musí pěšky, zatímco jeho žena se veze. A chudák chlapec. Jak nešlechetnou matku má!

A tak nasedli na osla všichni tři a vyrazili na další cestu.

Když přijeli do čtvrté vesnice, zaslechli, jak si lidé šeptají:Jsou to bestie. Chudáka osla by k smrti umořili, místo aby sestoupili a kráčeli vedle něho.

A v další vesnici už nemohli ani uvěřit svým uším, když slyšeli: Hele, to jsou ti tři idioti, jdou pěšky, i když mají osla, který je může nést!

Zenový příběh, který mi ráno posílala Lenka Vlášková – AthelajArt 😉

(Ať děláš co děláš – každá mysl vidí a vytvoří svůj vlastní příběh, ač je skutečnost jakákoli) 😊 a můžeš tu interpretaci pokaždé nechat plavat – být. Stačí v duchu si říct: Heslo: osel 😁😁

Zdroj Facebook Lenka Vlášková – AthelajArt a Shumavan

black and white donkey head on a grey wooden fence nearby green grass field
Photo by Pixabay on Pexels.com

 

 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close