CESTY DO BOSENSKÉHO ÚDOLÍ PYRAMID

ROZKVĚT ZDRAVÍ A VĚDOMÍ

v bosenském údolí pyramid

_1180162_result

ANGLICKÁ VERZE VE VIDEO PODOBĚ: Bosnian Valley of Pyramids – Ravne Tunnels testimonial:

monia lippi north.jpg

Foto – bosenská pyramida Slunce:  http://www.monialippi.com

OSOBNÍ ZKUŠENOST

Cesty 2014 – 2018

   Bosenské údolí pyramid navštěvuji poslední čtyři roky velmi často. Následující řádky popisují mou vlastní zkušenost, jedná se o mou subjektivní pravdu. Raději ničemu nevěřte a určitě nedoporučuji některé mé postupy opakovat. Při první návštěvě jsem viděla ve Visoku pouze prehistorické tunely Ravne. V té době jsem téměř žádné informace o pyramidách a tunelech neměla. První pobyt v tunelu byl zajímavý a velmi příjemný. Po výstupu z tunelů jsem cítila velkou lehkost a pohodu. Jakoby mé tělo bylo o mnoho kilogramů lehčí, více pohyblivé a tak nějak se vytáhlo a optimalizovalo. Tíha a únava po dlouhé cestě byla tatam. Byla jsem nadšená a rozhodla jsem se, že se musím na toto místo brzy vrátit a prozkoumat další informace a souvislosti. Později jsem si již v ČR nechala přeměřit své aurické pole a stav svých čaker. Má korunní čakra vykazovala velmi dobré hodnoty, což je běžné u intenzivně duchovně žijících lidí, např. u jogínů a duchovních. U lidí žijících v koloběhu běžného materiálního světa toto není příliš obvyklé. Uvědomila jsem si, že jsem při pobytech v tunelu vnímala intenzivní změny právě v oblasti korunní čakry. Díky tomuto měření a zajímavé následné debatě pak vznikla první skupina, kterou jsem ve Visoku provázela. Protože jsem vždy přírodu a hulturu Bosny a Hercegoviny milovala, byla jsem ráda, že díky pyramidám vzniká o tuto zemi v České republice zvýšený zájem, časem jsem vydala český překlad knihy Semira Osmanagiće o pyramidách, jehož druhé upravené vydání nabízím ke stažení na tomto webu.

První vydání knihy Semira Osmanagiće o pyramidách je v rámci ČR již nějakou dobu vyprodané. Můžete ji ještě zakoupit u vstupu do tunelů Ravne ve Visoku – vypadá takto:

cover1

     Během čtyřech let a mnoha cest do Visoka, jsem měla možnost pozorovat změny zdravotního stavu i úrovně vědomí na sobě i mnoha dalších lidech. Skutečně velké posuny jsem pozorovala u lidí, kteří jsou otevření, intuitivní a věří svým instinktům a vjemům, které prožívají a pozorují. Menší pak u lidí, kteří mají velmi silný systém toho, čemu věří, nejsou příliš propojeni se svým tělem a svými pocity, své vlastní intuici příliš nevěří a jsou celkově uzavřenější a rezistentnější k čemukoliv novému, nečekanému, neplánovanému a navíc odporucící většinovému přesvědčení společnosti i médii. Turisté z České a Slovenské republiky obvykle nejsou tolik svázáni dogmaty, jsou obvykle poměrně otevření a dají na to, co vidí na vlastní oči a vnímají svým tělem a pocity. To je na takto kontroverzním místě jako je Visoko rozhodující faktor. Není konec konců náhoda, že počátky cestovního ruchu na mnoha nyní již masově turisticky navštěvovaných místech na Balkáně i jinde ve světě iniciovali právě čeští turisté. Vzpoměňmě například turistické značení na chorvatském ostrově Krk a mnoho míst v Dalmácii, kde před sto lety a stejně tak i po válce v 90.letech byli Češi u zrodu cestovního ruchu. V rámci ČR nám k image nebojácných objevitelů neobjeveného dobře poslouží náš státní znak. Není náhodou, že v něm máme lva a nikoliv ovci.

lion on green grass field
Photo by Pixabay on Pexels.com

     Vypozorovala jsem, že intenzita změn, které pobyt v Ravne způsobí ani tak nesouvisí s vírou či očekáváním dotyčného, ale spíše je vcelku úměrná míře otevřenosti v okamžiku, kdy tunely navštíví. Paralelu lze najít v učení se cizím jazykům. Někdo se umí jazyku a druhému člověku otevřít natolik, že bez problému vykomunikuje s druhým člověkem, co potřebuje i s minimální či nulovou znalostí. Během jednoho rozhovoru s místním se také mnoho v pro něj nebo pro ni novém jazyce naučí a při příštím rozhovoru se je už opět o kus dál ve svých jazykových dovednostech. Jiní lidé se učí cizímu jazyku více či méně úspěčně několik desetiletí, avšak při rozhovoru je člověk natolik zaměstnán svém vlastním myšlením než druhým člověkem a přítomným okamžikem, že k úspěšné komunikační výměně s druhým stejně dojde jen minimálně.

couple love mountain ocean
Photo by Pixabay on Pexels.com

   První návštěva v tunelech Ravne květen 2014 – rozkvět vědomí je teprve přede mnou. Mám 1,75 diptrií, dolaďuji funkci štítné žlázy, syn má jeden rok a je poprvé na cestách mimo ČR. Z místního jazyka ještě umím jen základy, které jsem pochytila při předchozích návštěvách Bosny a Hercegoviny, Chorvatska a Srbska. V následujících letech jsme tuto trasu se synem absolvovali mnohokrát, díky naším  častým pobytům ve Visoku a na jiných místech v Bosně a Hercegovině nyní oba plynule komunikujeme v místním jazyce. Já už brýle několik let nenosím. Optik mi naposledy naměřil 0,25 dioptrií. Štítnou žlázu mám také zdravou a plně funkční. Jen doplním, že samotné návštěvy tunelu nestačí, je třeba převzít kompletně zodpovědnost za své zdraví, tělo i cestu své duše.

DSCN5682.JPG
V době své první návštěvy jsem pracovala již několik měsíců na zlepšení funkce své štítné žlázy. Ta byla po porodu mou endokrinoložkou vyhodnocena jako odsouzena k doživutní dysfunkci (hypothyróza) a já k doživotnímu polykání léku každý den před snídaní. Vzhledem k tomu, že po nasazení medikace mi bylo ještě daleko hůře než předtím a vlastně jsem nebyla schopna příliš fungovat, neměla jsem jinou možnost než se nad svým stavem důkladně zamyslet. Tušila jsem, že můj stav souvisí s neutěšeným stavem mého každodenního života, vztahů a stresu, kterému jsem byla vystavena. Jako zkušený akademický pracovník, jsem nastudovala veškerou dostupnou lékařskou literaturu. Tam jsem zjistila především to, že lékaři zjistí čísla, a poté pomocí léklů se snaží pacienta vyoptimalizovat k číslům “ideálním”. Mým cílem bylo ale stálé zlepšení zdravotního stavu tak, abych mohla v radosti a plném zdraví pečovat o svého syna, což se po nasazení medikace stávalo spíše ještě větším problémem. Byla jsem nesmírně unavená, neschopna se soustředit a cokoliv úspěšně dokončit, mé vlasy i nehty byly křehké, byla jsem také často apatická a nemohla se “nastartovat”. Kromě naměřených hodnost, jsem začala pátrat po příčině svých zdravotních problémů. Jakmile jsem pochopila příčiny a kořen této nemoci, začala jsem pracovat na změně svých postojů. Velkou oporou mi byla praktická lékařka, ke které jsem několik měsíců chodila na kontrolní testy krve, abych měla jistotu, že vše probíhá správně. Začalo se ukazovat, že má štítná žláza skutečně má schopnost se opět “nastartovat” a během půl roku jsem díky pilné práci ve svém vnitřním světě a kolem sebe byla na oněch ideálních hodnotách, a to již bez léků. Zdůrazňuji, že součástí mé léčby nebyly žádné kouzelné substráty. Upravila jsem postoje, priority, životní styl a stravu (více ryb, řas, himalájská sůl), zvýšila kreativitu a snížila podíl toho, co “musím” a toho, co skutečně vnímám, že chci tvořit, dělat. Začala jsem si také více uvědomovat, jakému neustálému ataku je náš organismus vystaven (kvalita vody, vzduchu, potravin) a více si vědomě dopřávat to, co mi skutečně prospívá. V době své první návštěvy Visoka jsem již měla slušné povědomí o lidském těle, zdraví i duchovních souvislostech. Rozhodně mohu potvrdit, že návštěva tunelů přispěla k mému doléčení funkce štítné žlázy. Ze stavu nepoužitelného a Letrox 100 do stavu požitelného a ideálních hodnot. Změnou životního stylu a postojů se mi podařilo také snížit počet dioptrií z – 1,75 na – 0,25. V minulosti jsem měla také opakovaně diagnostikované astma bronchiale, obvykle se mi vrací v době zvýšeného hnojení či pylu při delším pobytu v ČR. Již mnohokrát jsem svůj organismus uvedla do normálu právě návštěvou tunelů Ravne. Rozhodně ale nechci říct, že pouhá návštěva tunelů vykoná každému člověku divy na těle. Člověk, který ale na sobě vědomě pracuje zde může dostat slušnou podporu ve svém směřování ke dlouhotrvajícímu zdraví.

ja

Po výstupu z tunelů je člověk obvykle takto rozzářen.

   Vedlejším produktem pobytů v Ravne jsou i zbystřené a rozvinuté smysly. Již dávno víme, že smyslů máme daleko více než jen 6, ve starých spisech se uvádí například číslo 365 nebo i čísla mnohem vyšší. V každém případě se zlepšeným zdravotním stavem a zvýšeným vědomím, jde ruku v ruce i zvýšená cistlivost. Zde bych přidala I varování. Uvědomme si, že návrat do “reality” může být poměrně bolestivý. Najednou totiž více vnímáme a cítime. A to může být v našem spíše na zisk (tedy mnohdy bezcitně) orientované společnosti a krajině, která je již dosti zdevastovaná a nezdravá dosti nepříjemné a problematické. V případě, že jste ještě ve Visoku nebyli, dobře si sou cestu rozmyslete, protože je velmi pravděpodobné, že Vám tato návštěva v mnohém skutečně změní život i Váš pohled na mnohé životní otázky. Pobyt v bosenském údolí pyramid Vám tak kromě zlepšeného zdraví může přinést i nemožnost dále setrvávat v podmínkách, které jsou pro Vaše zdraví nevhodné a budete muset řešit záležitosti, které jste již dlouho odkládali a přehlíželi.

     Foto – pyramida Lásky: http://www.monialippi.com

     S lidmi, kteří se se mnou vydávali objevovat bosenské údolí pyramid a dalších transformační místa, jsme vstupovali do tunelů Ravne s různými akutními i chronickými stavy. Zmíním alespoň několik zdravotních problémů, u nichž po pobytu v tunelech nastalo výrazné zlepšení. Blestivý herpes v oku, škrábanec v oku od dítěte (který vyhodnotil personál na pohotovosti dobou léčení na minimálně měsíc bolestivého léčení – po dvou dnech v tunelu byla bolest pryč), chronická I akutní rýma (u dětí i dospělých), chronické bolesti kloubů, pooperační stavy, záněty, jizvy, vysoký tlak, problémy dýchacího a zažívacího ústrojí všeho druhu. Měla jsem také ve skupině účastníka s Parkinsonovou nemocí, který po několikadenním pobytu ve Visoku konstatoval zlepšení svého stavu, jaké již mnoho let nezažil. I já jsem poznala v rámci svých skupin turistů několik účastníků, kteří trpěli silnou klaustrofobií. Překvapivě brzy po vstupu do tunelů jejich obavy zcela vymizely a oni sami byli velmi překvapeni, že v tomto prostoru se cítili dobře a bezpečně po celou dobu jejich pobytu a na toto místo se i rádi vrátili. Pravidelně pozorujeme s ženami, které pobyt v tunelech absolvují výrazné zlěpšení funkce hormonálního systému, pleti, menstruačního cyklu, apod. Stalo se mi také opakovaně, že řidiči, kteří nás nočním přejezdem dovezli do Visoka (a tedy celou noc nespali) s námi po návštěvě tunelu ještě překvapivě svěží absolvovali celodenní poznávací program. Skutečně životní energie lidí je při pohybu po energeticky bohatých místech v bosenském údolí pyramid velmi vysoká. Účastníci akcí mají menší pocity hladu a únavy. I přesto, že jsou celý den „na nohou“ a spí při pobytu ve Visoku často méně hodin než by si normálně dopřáli, jsou stále svěží a v dobré kondici. K již tradičnímu zážitku patří také výstup na pyramidu Měsíce, při kterém i přesto, že se jedná o velmi prudký kopec, nedochází k běžné únavě svalů. V případě, že spím na hotelu přímo u pyramidy, často se vzbudím přesně s raním svítáním. To se mi ve městě často nepodaří. I to jsou projevy rozšířeného vědomí, které je v těchto místech k dispozici, a to zcela zdarma a bez vedlejších účinků.

Foto: pyramida Měsíce: http://www.monialippi.com

      Existuje již i několik dětí v různých zemí světa, které byly počaty během pobytu ve Visoku i přesto, že pár byl dlohodobě klasifikován jako “neplodný”. Tady bych jen jako prevenci nedorozumnění dodala, že k milování a plození docházelo na ubytování v průběhu pobytu. Zvýšené vibrace z míst si neseme s sebou a konzervujeme a rozmnožujeme je samozřejmě ve svém soukromí. Mé osobní doporučení v této záležitosti je ubytování v blízkosti přírody a zároveň pyramidy. Vyhla bych se přeci jen rušnému a níže vibrujícímu městu. V případě Vašeho plodícího či třeba zdravotně orientovaného záměru, Vám ráda poradím a pomohu Váš pobyt zorganizovat: KONTAKT. Kontaktujte mě také, pokud máte svůj osobní transformační příběh.

Foto – pyramida Měsíce: http://www.monialippi.com

     Bohužel, jsem jako transformačně-turistická průvodkyně neměla již kapacitu dělat si záznamy o zdravotním stavu účastníků a jeho vývoji. Velmi ráda ale budu spolupracovat na dalším zkoumání právě těchto otázek. Podporuji hlubší zkoumání léčebného potenciálu tohoto místa pro léčbu nemocí štítné žlázy a dalších chorob, které jsou v mohutné míře záležitostí ženské části populace u nás i ve světě. Právě se ženami nyní ráda pracuji na těchto a dalších ozdravným místech v rámci tohoto projektu: SISTERS (informace v češtině Vám ráda poskytnu, web je v angličtině).

ruze.jpg

    Pokud jste se rozhodli pro podobnou změnu svého zdraví či vědomí, ráda Vás podpořím individuální konzultací. Kontakt na mě.

Foto – chrám Matky Země (vzadu) a pyramida Slunce (vepředu): http://www.monialippi.com

Otázkou zůstavá… Dále bádám v těchto oblastech:

Jak si zlepšený stav z návštěvy tunelů udržet dlouhodobě? Výrazně zlepšené hodnoty u návštěvníků přetrvávají obykle týden až měsíc. Poté se postupně vlivem návratu do běžných podmínek hodnoty opět lehce zhoršují. Z dosavadního bádání vyplívá, že se už nikdy nevracejí k původním hodnotám a alespoň mírné zlepšení zůstává dlouhodobě.

Jak ochránit Visoko jako cíl cestovního ruchu se zdraví podporujícím podtextem s ohledem na průmyslové zaměření tohoto regionu?

Jak zapojit do zkoumání dopadu pobytu v tunelech Ravne odborníky z oboru lékařství a příbuzných disciplín?

V Praze a Napajedlích, listopad 2018

© Daniela Bohatá 2018

bird bird of prey adler raptor
Photo by Pixabay on Pexels.com

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close