Víra a migrace

abstract beach bright clouds
Photo by Pixabay on Pexels.com
Věřím v sebe, věřím v Nebe. Tuto formulku mi kdysi poradila jedna moudrá žena. Občas si na ni vzpomenu dodnes. Krásné a vystížné zjednodušení toho, čemu věřím. Naopak nevěřím žádným konfliktním, oddělujícím, k válkám vedeným scénářům…. Někdy k nim bohužel přece jen dojde. To když manipulace vyhraje a lidi už nevěří ani v sebe a ani v nic, co nás přesahuje. Jsme nyní zkoušeni intenzivně. Z mnoha stran. Nevěřím, že se děje něco špatně. Vše se děje v souladu s přírodou a když se soulad lidským konáním hodně naruší, dříve nebo později to příroda srovná. V naší krajině to uvidíme nejpozději na jaro, kdy povodně napraví paseku, kterou zde člověk na vodě, krajině i vzduchu především za poslední dva tři roky napáchal. Až se potom podíváme zpět, vodě poděkujeme, že s sebou vzala i to, co tu dlouho smrdělo a potřebovalo zchladit.
abstract background beach color
Photo by Pixabay on Pexels.com
Zinscenované scénáře typu 11.září nebo Migranti (píšu s velkým M jako název filmu), co je režírují a produkují z Ameriky nebo odjinud se mě dotýkají pouze skrze osudy jednotlivých lidí, kteří se nevědomky stávají součástí těchto „filmů“. Pokud mohu pomoci jednotlivému člověku, ráda to udělám, nepodporuji ale rozhodně žádné ideologie ani postoje, které se z těchto scénářů mají lidé dle emotivních instrukcí některých medií a politiků odvozovat. Nevěřím ani tomu scenáři, který se nyní intenzivně prezentuje ohledně spolčení se jednoho náboženství proti jiným. Tím „producenty“ těchto scénářů nepodporuji, nedávám jim svou moc. Naopak podporuji vyznavače všech náboženství světa, protože věřím, že jsou na cestě k poznání sebe a Boha a dělají to tím nejlepším způsobem jakým mohou. Způsobem, do kterého se obvykle narodili a ke kterému byli vedeni. Do určité míry je to volba, do určité míry byly do svých podmínek vhozeni.
green leafed trees
Photo by Daniel Lienert on Pexels.com
Všechna náboženství světa jsou prapůvodně ze stejného kořene. Z toho původního, dávného, čistého. Z moudrosti, která uměla obsáhnout celý Vesmír a vedla k respektování jeho cyklů a k všeobecné úctě k Bohu/Stvořiteli/Vesmíru/Slunci/Matce Zemi a všeho co tehdy obývalo naši planetu. Tato moudrost uměla harmonizovat člověka a vést ho k/v souladu. Teprve později nám byli dáni Proroci a Knihy, které uctíváme nyní, část moudrosti jsme ztratili v překladech a část v oddělenosti, mnoho společného ale v náboženstvích světa zůstává – doporučuji shlédnout následující dokument, kde je velmi citlivě a hloubkově popsáno, co mají všechna náboženství společného:
Po cestě do DNES získala náboženství různé nánosy. A že se těch nánosů se tam v posledních letech ještě přidává. I té oddělenosti, záměrně, nápadně. Ale jde jim to. Lidé tomu věří. Více než sobě, Bohu a jiným lidem. Stejně je to i s jazyky. Možná byste byli překvapeni v kolika jazycích (včetně „praslovanštiny“) mají prastaré slabiky naprosto stejné významy, ze kterých můžeme poodhalit skutečný význam mnoha slov a jmen. A jakto, že tolik vzdělaní evropané se jazyky učí přes velkou časovou i finanční dotaci poměrně pomalu a i po desetiletých ve „výuce“ se neumí s cizincem domluvit, zatímco například předškolní děti a „nevzdělaní“ Afričané se učí cizí jazyky velmi rychle a často jen „z ulice“ a domluví se po pár dnech, případně ihned. Děti i Afričané také nemají problém se domluvit s „cizinci“ i bez znalosti cizího jazyka. Je to jejich zbystřenými smysli nebo právě absencí „inteligentního“ nálevu našeho klasického vzdělávacího systému?
boy wearing green crew neck shirt jumping from black stone on seashore
Photo by ajay bhargav GUDURU on Pexels.com
Náboženství by měla mít také jeden společný cíl – vést člověka k Bohu. Často ale skutečně neskrytě mnozí vedou nikoliv k Bohu, ale proti lidem, náboženstvím, všemu možnému. Evropu nevyjímaje. Záměry jsou různé a některá místa a lidé mají místo duchovních nenávistné agendy. Napříč náboženstvími. Když se na takovém místě, které je znečištěno záměry, které s nesouzní s všeobjímající a bezpodmínečnou láskou a úctou, zkuste se napojit na původní energii tohoto místa. V případě kostela to například může být energie panenky Marie, léčivý pramen vody, nebo původní záměr pro stavbu kostela, modlitby lidí, kteří zde přicházejí v naději a víře. Vděčnost těch, kteří zde nacházejí mír, útěchu a třeba i uzdravení. To vše můžete podpořit svou energií, myšlenkou, svou vírou, aby rostlo. Víra skutečně uzdravuje a proměňuje. Nejen nás samotné, ale i naše okolí. Nevíra a nedůvěra bohužel koná opak. Naplňují se naše nejhorší obavy, domněnky o ostatních lidech. Projektujeme si do nich naše obavy a strachy a oni nemají jinou možnost než nám naši smyšlenou etudu přehrát! Znáte to, když před někým se nemůžete ani vymáčknout (například v cizím jazyce) zatímco před jiným člověkem hovoříte jako zkušený řečník? Předsudky nebo důvěra druhého člověka na nás opravdu mocně působí… Čím víc věřím v sebe a v nebe, tím menší má takový negativní člověk na nás vliv.
grayscale photo of religious statue
Photo by Alem Sánchez on Pexels.com
My lidé jsme z velké části ovce, dokonce i poslušné. Hodně se to teď mění. V naší matičce se to hodně mění k stádovému tvrdému materialismu a náboženství organizované církví už nás tolik neovlivňuje. „Kam to finančně teče, jdu i já.“ Je sice zničená půlka naší země a zdraví mnoha lidí, ale když se zase trošku zvýší příjmy, tak snad nebudeme tak kritičtí. Duchovně vnímající část společnosti se nyní hodně obrací nejen k místně tradičnímu katolictví a jiným druhům Křesťanství, ale znovuzrozuje se i Slovanství. Bohužel však opět častěji ve smyslu nikoliv stmelujícím (jak to asi myslel i Mucha), ale právě ve smyslu vyhraňujícím se vůči jinému, neslovanskému. Kdyby jsme si nechali všichni rozebrat DNA, a pokud jsou tyto analýzy přesné, zjistili bysme, že i vzhledem ke svému genetickému vybavení by bylo moudřejší se věnovat sjednocování než povyšování jednoho nad druhé. Stačí začít u původu člověka, který podle mnoha uznávaných výzkumů započal v Africe. I naši předci byli černí a dokonce z Afriky a i naši předci kdysi migrovali možná právě z Afriky a kdoví, jak se nám ta genetická změna na bílo vlastně udála…  Více o původu člověka např. zde: Lidé pocházejí z Afriky
Duchovní vůdci a náboženství má možnost lidstvo výrazně ovlivňovat. A děje se to ve všech zemích světa a ve všech náboženstvích. Nechme se inspirovat, ale dýchejme vlastní pravdu a svobodu, poslušní buďme k zákonům společnosti ve které žijeme, ale také k přírodě a ke své intuici. Cestu k Bohu poctivě hledejme, nečekejme, že jeden guru, jedna náboženská nauka to udělá za nás. Hledejme duchovní cestu svým způsobem, třeba pod něčím vedením, ale ještě lépe pouze inspirací.
Migranti tady jsou a budou, aby pomohli tu oddělenost, které už uvěřila obrovská masa lidí prolomit. Aby dala pocítit a užít si Evropanům onu koloniální nadřezenost, která má v Evropě velkou tradici. Jsou tu, aby jsme pochopili.. alespoň nějaká část z nás.. že všichni máme jeden kořen a různé větvěPříroda k tomu dopomůže. K tomu plnému porozumnění. Určitě se část „nechtěných migrantů“ bude podílet na odklízení následků povodní v Itálii, apod. Běžný úředník a spořádaný zaměstnanec na to přeci nebude mít čas. A kdo je vlastně „ten migrant„? Od kdy se datuje? Do kdy to ještě bylo v pořádku, že přišel bydlet jinam a odkdy už patří do nechtěné skupiny. Je to o původu, náboženskému vyznání nebo o masovosti? A kdo jsme „my„, co je tu nechceme… Ano, toto je dobrá stránka věci – Evropa se stmeluje, evropské národy také, tímto tématem se najednou „my“ v rámci národa stáváme jaksi konzistenstní. Nám teď projde vše, co tu děláme, hlavně, že se shodneme, že oni jsou náš problém. Mezitím alespoň zameteme pod koberec ten sajrajt, co si tu děláme sami. Máme jasno, co nechceme. Víme, čemu chceme zabránit, co zastavit. Víme také co chceme?
Máme jasno v tom, co v Evropě tvoříme a proč? Kam spějeme? Nebo jen víme, že to, co se děje se nám nelíbí a to nechceme. A basta. Kam spěcháme a ženeme se? Všimli jste si, že biologický čas lidí z jiných kontinentů je tak nějak pomalejší? Přičítáte to jejich neschopnosti nebo lenosti? Nebo je to jejich moudrost a výhoda? Jak vnímáte zdraví evropských lidí? Mentální a fyzické. Máme léky na všechno, pohodlné domovy, v hlavě plno rozumu. Jaktože se ale mladí lidé musejí chodit oplodňvat uměle a lékař se divý a je nespokojený, pokud neužíváte nějaké LEKy a nemáte diagnózu? Jaktože čím dál častěji umírají mladí lidé na rakovinu? Jaktože velká část populace má depresi, astma a nefunkční štítnou žlázu, když jsme tak chytří? Jaktože tyto onemocnění v populaci u čerstvých migrantů najdete daleko méně častěji?
Už jako dítě jsem velmi silně vnímala jednodu světa, lidí, ras. Asi proto jsem obdivovala Michaela Jacksona, kteří mnozí měli za blázna. Tomu to bylo jasné už dávno…
Jsem vůbec divná. Mnohem raději podpořím transport věcí a schopností, které tu nejsou než abych podporovala výrobek, který se kamionem převáží tam a zpět po Evropě (viz ryba ulovená v Chorvatsku, zabalená v Polsku a prodaná v ČR, apod.). V ČR si raději koupím kvalitní rýži Basmati přímo ze země původu od „migranta“ než si koupit americkým hnojivem zmutovanou potravinu od žlutého pána, který nám zhuntoval celou krajinu a mnoha lidem i zdraví a ovládl téměř veškerý obchod s potravinama v ČR. A ano, rýže místním poctivým zamědělcům jistě konkurovat nebude. Jsem divná, vím. Věci, které lze vypěstovat u nás, ráda koupím od místního maloprodejce a to, co u nás neroste nebo se nevaří si ráda koupím u „migranta“. Chtěla bych si taky u migranta koupit kvalitní mango a granátové jablko a třeba i nechat si uplést afro copánky. Kdo se koupal na plážích Sardinie potvrdí, že senegalské ženy, které na pustých pláží prodávají oblčení a doplňky a pletou copánky jsou příjemným osvěžením jinak neveselých turismem unavených provozovatelů. Také Vám česky řeknou víc než místní Ital. Tito lidé nepřijíždí na lodích a jsou pracovití. Místní na jejich působení obvykle nic nenamítají, protože mnoho Italů, kteří by Vám na pláži upletli afro copánky a nosily po pláži mnohakilové krosny s oblečením prostě není. Samozřejmě jiná situace je ve velkých městech a v případě dlouhodobě nepracujících. Vše je ale záležitost k řešení a ne házení lidí do jednoho pytle, ke kterému budeme nyní upírat svůj jed a nenávist, která v nás vznikla z nedostatku lásky, sexu, peněz či něčeho jiného. 
Čím více lidí uvidí a ucítí vyšší a hlubší perspektivu, které jsou vysvětleny v úvodu tohoto textu, tím méně budou vytvářené nenávistné svénáře fungovat. Migranti tady jsou, aby z Evropy dostaly tu největší černotu, nenávist, nelásku, lakotu až na viditelný povrch. Abysme se tak nějak poznali. Jak umíme naše od roku 2012 získanou novou duchovní perspektivu skutečně žít a cítit. Máme to jen jako pózu nebo vnímáme srdcem napříč náboženským vyznáním a národností. Že jako pro Evropany slunce v duši, ale na migranty se to nevztahuje, protože Ti sem do našeho oduševnělého prostředí nepatří…?? Zrovna jejich duchovní potenciál bych nepodceňovala… Tím, čím procházejí se dostanou do hloubek, které vedou ke skutečnému poznání a probouzí skutečnou víru. A Bůh je jeden, má však mnoho jmen… 
Evropská inteligence je známá. Jsme si ale vědomi té své tradiční nadřazenosti? Já, Evropan versus on „divoch“. Až to vše bude očištěné a Evropa bude plně ve své citlivosti, moudrosti a v souladu se svým duchovním darem tak, jako žena, která již vyrostla ze soupeřivé holčičky a nyní je dospelou ženou, která podporuje ostatní ženy, protože ví, že když jedna podpoří duhou, všem bude násobně lépe. Ano, všimněte si, že je sice TEN kontinet, ale EVROPA, AFRIKA, ASIE, AMERIKA, AUSTRÁLIE, … Zajímavé, že? Až se tento přerod nedospělé uplakané holčičky ve skutečnou vyspělou ženu dokoná… Pak už nebudou ani migranti.. A nebo budou, ale už to bude jedno…. Ale Evropa má za úkol v rámci kontinentů element ohně.. Takže to bude proces asi ještě hodně ohnivý.. Třeba se ale brzy promění v příjemný stmelující domácí ohýnek uprostřed pohodové domácnosti nebo takový fajnový trempský táborák…
photo of bonfire
Photo by rasik on Pexels.com
Migranti věří tomu, co jich někdo řekl. Zkusme začít řešit zrdoje jejich informací, které jim evidentně někdo podsouvá. Jejich srdce jsou obvykle v jejich zemích, které jsou krásné a mají různá bohatství. Probíhají v nich ale různé manipulacem vyjořisťování, boje, přeskupování a hlavně podivná propaganda. Z nějakého důvodu věří, že se v Evropě budou mít lépe. Že budou moci vydělat nějaké peníze, které potom pošlou zpět domů. Odkud asi mají tyto informace???  A řekl jim někdo, že třeba Česká republika, do které to vlastně ani nikoho neláká investovala celý jeden milion euro na výstavbu zdi proti příchozím, která má upevnit evropskou mentální impotenci proti případné inspiraci k posunu a rozvoji odjinud? Jak se na to asi dívá Bosna a Hercegovina? Na jejímž území se hromadí tisíce lidí, kteří tuto zeď oddělující „vyspělou“ a nadřazenou Evropu od té divočejší, kde ještě panuje lidský rozum, pohostinnost, spoluúčast a sounáležitost. Země s obrovskou nezaměstnaností, kde velká část obyvatelstva denně řeší, z čeho pokryjí své denní výdaje na základní potřeby. Má to být pro Bosnu a Hercegovinu dalším lákadlem nebo snad poslední zkouškou před otevřenou náručí pro vstup do božské EU? Nebyla by snad moudřejší investice vystavět za jeden milion eur přístřešky, které by se po vyřešení migrační krize daly nabídnout jako levné bydlení místním? Jak dlouho by asi všichni mohly jíst, mýt se a spát v teple za tuto částku??? Až se příště budete dívat na teleVIZI (tedy telecí vizi), zeptejte se dětí, co si o tom myslí. Nepodsouvejte jim své rozumy a náZORy (napadnuté zorné pole), naopak se poučte jejich (sou)citem a nezmanipulovaným lidstvím.
Věřím, že moudrost a cit přeci jen někdy zvítězí u nás i ve světě.
woman wearing red and black feather hat
Photo by Marcus Pinho on Pexels.com

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s