KNIHA – Dr. Semir Osmanagić: PYRAMIDY SVĚTA A BOSENSKÉ ÚDOLÍ PYRAMID

Rozhovor se Semirem Osmanagićem o jeho knize PYRAMIDY SVĚTA A BOSENSKÉ ÚDOLÍ PYRAMID. Dozvíte se také to, proč se do Bosny vydat právě v období jarní rovnodennosti.

 

Vydavatelka: Mgr. Daniela Bohatá – 773 644 388, bosna.daniela@gmail.com

Na nedávném přelomu tisíciletí jsme si hrdě mysleli, že známe svou vlastní historii, ale nová odhalení, jak na povrchu planety, tak v hlubinách oceánů, nám ukázala, že naše poznání je malé a naše nevědomost nekonečná. Díky systematické práci na archeologických místech v Číně, Japonsku, Kambodži, Mauriciu, Egyptě, Súdánu, Kanárských ostrovech, zemích jižní Evropy a Střední a Jižní Ameriky máme šanci dozvědět se více o našich mimořádných předcích, kteří žili v harmonii s přírodou.Téměř vše co nás učí o starověké historii je špatně: původ lidstva, civilizací a pyramid. Historické knihy budou muset být přepsány.

Pyramidy byly postaveny uprostřed všech těchto kultur. To není náhoda. Abychom řádně porozuměli těmto skvostným stavbám, musíme je zkoumat po stránce fyzikální, energetické a spirituální. Pak nám kouzlo archeologie ukáže, jak poučením z minulosti můžeme pomoci vyřešit nahromaděné problémy moderní civilizace. Nové archeologické objevy naprosto mění naše porozumění počátku lidských kultur. A když je změněn začátek, vše co následuje, musí být změněno také.

cover.indd

PŘEDMLUVA K ČESKÉMU VYDÁNÍ

Již několik let víme, že nejvyšší a nejstarší dosud objevená pyramida světa leží necelých tisíc kilometrů od hranic České republiky v bosenském Visoku. Je to pyramida Slunce, která je vysoká 220 metrů. Bosna a Hercegovina je však nejen země pyramid, ale i vynikající destinace pro horskou turistiku, rafting, apod. Příroda této země se pyšní krásnou všeobjímající zelení, nádhernými kaňony, divokými řekami, jezery a mohutnými horami. Najdeme zde také mnohá další zajímavá místa, o jejichž vzniku a stáří zatím příliš nevíme. Zmíním alespoň zatím největší naleziště kamenných koulí v Evropě v bosenském Zavidovići a megalitické zdi zaniklého města Daorson.

Autor knihy, která se Vám právě dostala do rukou objevil bosenské pyramidy a již přes deset let se věnuje intenzivnímu archeologickému výzkumu ve Visoku. Věřím, že nové poznatky o pyramidách, které najdete v této knize Vám umožní ještě hlouběji porozumět propojenosti celého světa. Mojí hlavní motivací pro vydání této knihy v českém překladu však bylo především zprostředkování základních informací o převratných nálezech v bosenském údolí pyramid českým čtenářům a podpořit práci dr. Semira Osmanagiće, PhD., kterou považuji za velmi významnou. Těší mě, že už i média začínají o důležitosti těchto objevů a jejich významu informovat, a věřím, že brzy dojde k ještě k větší pružnosti informačních kanálů. Třeba k tomu přispěje i vydání této publikace. Jsem vděčná za podporu nadace Archeologický park: Bosenská pyramida Slunce při vydání knihy.

Prohlídkou pyramid a komplexu tunelů přímo ve Visoku nejlépe ověříte informace uváděné v této knize a zároveň zjistíte aktuální situaci. Návštěvu tohoto archeologického parku vřele doporučuji.

Mgr. Daniela Bohatá

Ukázka z knihy:

s. 222

Kapitola 1.

OSM SKUTEČNOSTÍ PROČ ZMĚNIT HISTORII

Už v předešlých knihách jsem psal o svém objevu Bosenských pyramid z dubna 2005. Velmi často se mě lidé ptají, jak je možné, že si lidé žijící v městečku Visoko nevšimli pyramid dříve. Zejména jejich přesný tvar, asi nejvíce patrná na bosenské pyramidě Slunce, je přímo do očí bijící. Odpověď je jednoduchá. Ano, všimli si jich, ale nikdo se neodvážil tvrdit, že to jsou uměle vytvořené stavby pokryté vrstvou usazené hlíny a vegetací. A je pro to hned několik důvodů: zaprvé, nikdo v tomto regionu se nezabýval pyramidami a neměl s nimi žádné zkušenosti; zadruhé, jsou to až neobvykle velké struktury; a zatřetí, kvůli extrémnímu stáří pyramid jsou geologické a archeologické vrstvy promíchané.

Má hypotéza z roku 2005 a geoarcheologický výzkum následně potvrdily důležitost objevu bosenských pyramid v celosvětovém měřítku. Vědeckým výzkumem, do kterého se zapojilo mnoho odborníků a expertů, jsme objevili hned několik faktů, které změnily naši představu o minulosti lidského druhu: 1) byly objeveny první evropské pyramidy; 2) přicházíme s objevem zatím největších pyramid na světě (bosenská pyramida Slunce je s výškou 220 metrů vyšší než Cheopsova pyramida v Egyptě, která měří 147 metrů); 3) jsou to potenciálně nejstarší pyramidy na světě; 4) je v nich použit zatím nejstarší a nejkvalitnější beton na světě; 5) nalézáme největší síť podzemních tunelů a komor pod pyramidovým komplexem na světě; 6) objevili jsme zatím největší keramické výtvory; 7) odhalujeme známky velmi staré vyspělé kultury; 8) zaznamenali jsme, s pomocí přesných měřících přístrojů, přítomnost elektromagnetického záření.

1. Svět porozumí důležitosti objevu Bosenských pyramid teprve za dvacet let. Jak na toto reagovala Bosna a Hercegovina a vlastně celosvětová vědecká obec? Několik místních archeologů, historiků a geologů okamžitě odmítlo tuto hypotézu tvrzením, že je přece nemožné najít pyramidy v Bosně, ty jsou pouze v Egyptě a v Mexiku. Samozřejmě, vědecký přístup vyžaduje zkoumání důkazů a experimentování. A přesně tento přístup aplikujeme již od začátku našeho projektu. Naši oponenti mezitím horečně podepisují petice s cílem zastavit výzkum. Když zkombinujeme jejich nedostatek informací, nedostatek kulturního chování a žárlivost, vznikne nám vysoce explozivní směs. A přesně toto vzniklo u části kulturního establishmentu v Bosně a Hercegovině. Samozřejmě, jsou i takoví vědci, kteří se přidali do projektu dobrovolně a s dobrými úmysly, dokazující tím vědeckou důstojnost a občanskou statečnost.

Obecně řečeno jsme se dostali do sporu se světovými vědeckými elitami, které měly pocit, že se něco děje mimo jejich kontrolu. A to kvůli našim důkazům prokazujícím výskyt starých vyspělých civilizací v Bosně a Hercegovině.

s. 223

Antropologická genetika prokázala, že se v této oblasti před více než 35 000 lety vyskytovaly lidské komunity, což dělá z Bosny a Hercegoviny druhou nejstarší kulturní oázu v Evropě. Objev keramických megalitických výtvorů spadá právě do tohoto období.

Pyramidy vznikly v období před dobou ledovou, před 12 000 lety, a tvoří tím pádem spojení s předchozím cyklem vývoje lidstva. Toto je milník na cestě k poznání světové historie. Na příkladu bosenských pyramid vidíme důkaz existence vyspělých civilizací mnohem dříve, než nám bylo přednášeno. Také ukazujeme, že výzkum nemusí být veden pouze instituty z Londýna, Paříže nebo New Yorku, ale také pomocí nezávislých nadací vedených dobrovolníky. Těmi, kteří milují výzkum a mají rádi Bosnu a Hercegovinu. Pro mnohé odpůrce to bylo příliš a snažili se udělat vše pro to, aby nás zastavili.

2. Egypt, Mexiko, Peru a Čína jsou kolébky lidské civilizace. Teď musíme do tohoto seznamu přidat ještě Bosnu a Hercegovinu a také Španělsko (Baskicko). Malá, neklidná, válkou zpustošená země se stala velmocí na světové archeologické mapě. Až stát finančně podpoří tento projekt, až budou pyramida Slunce, pyramida Měsíce a mohyla ve Vratnici odkryty, až bude celá síť podzemních tunelů vyčištěná a zabezpečená, budeme mít v Bosně miliony turistů každý rok. Přinesou do Bosny miliony dolarů, které nastartují archeologický turistiku, obchod, rozvoj infrastruktury, hotelnictví, produkci potravin a další odvětví. Ekonomika bude záviset na tomto projektu. Nové generace se budou učit z nových učebnic o pravé historii, na kterou můžeme být pyšní. Není pravda, že Balkán byl osídlen „primitivními barbarskými Slovany v sedmém století našeho letopočtu“, jak jsme byli západem učeni, ale naopak místní civilizace se šířila právě z Balkánu do Evropy. Dvě třetiny Bosňanů a Hercegovanů jsou potomci prvních evropských lidí, kteří přišli na území dnešní Bosny, Hercegoviny, Dalmácie a Chorvatských ostrovů. Potomci Slovanů tvoří pouhých deset procent.

3. Na mých cestách a při mém výzkumu tisíců pyramid po celém světě, od Peru, Bolívie, Mexika, Guatemaly, Hondurasu, Salvadoru přes Kanárské ostrovy do Egypta, na Mauritius a do Číny jsem zjistil, že většina pyramid má společné znaky: tvary (složené z pravidelných geometrických útvarů), orientace stěn ke světovým stranám, k pohybu Slunce, místní stavební materiál, vnitřní chodby a komory, astronomické souvislosti a síť podzemních tunelů. V případě bosenské pyramidy Slunce můžeme najít všechny tyto znaky.

Tvary bosenské pyramidy Slunce a její přesná orientace ke světovým stranám je ověřena výzkumem inženýra zeměměřičství Buzy Envera a jeho týmem z Geodetického Institutu Bosny a Hercegoviny a satelitními snímky pořízenými geofyzikem dr. Amerem Smailbegovićem. Existence rovnostranného trojúhelníka tvořeného pyramidou Slunce, pyramidou Měsíce a pyramidou Draka je také potvrzena Katastrálním úřadem města Visoko na topografických mapách.

s. 224

Letecká fotografie bosenské pyramidy Slunce; trojúhelníkové stěny a hrany stěn jsou jasně patrné. Orientace stěn odpovídá světovým stranám.

4. Přítomnost umělého betonu na pyramidě Slunce a uměle tvarovaných pískovcových desek na pyramidě Měsíce je potvrzena šesti instituty pro výzkum materiálů. Také světový vedoucí expert pro výzkum materiálů, zakladatel Institutu polymerů, dr. Joseph Davidovits, po mikroskopové analýze potvrdil, že se jedná o umělý cementový beton.

5. Světový egyptolog, objevitel čtyř pyramid v Egyptě, dr. Nabil Swelim, po dvou letech výzkumu v oblasti Visoka zveřejnil tuto archeologickou zprávu: „Bosenská pyramida Slunce je největší pyramidou na světě.“ To samé potvrdili během jejich pobytu ve Visoku i profesoři z Fakulty archeologie v Káhiře, dr. Mona Ali a dr. Soliman Hamed. Egyptský geolog dr. Ali Barakat po čtyřiceti dvou dnech výzkumu ve Visoku uvedl, že Bosenská pyramida Slunce je lidmi vytvořená pyramida tvořená uměle opracovanými bloky.

Ruský akademik a geofyzik dr. Oleg Borisovič Chavroškin (Хаврошкин, Khavroshkin) a jeho výzkumný tým došli po dvou letech výzkumu k závěru, že „bosenské pyramidy svou formou a obsahem korespondují s pyramidami v Egyptě“. Georadarové mapování bosenské pyramidy Slunce a Vratnické mohyly, prováděné německým týmem geofyziků ze společnosti LGA Bautechnik s vedoucím dr. Andreasem Hasenstabem a po nich geofyziky ze Srbského institutu fyziky na univerzitě v Bělehradě s vedoucím dr. Dejanem Vučkovićem, potvrdili, že pod vrstvami zeminy se vyskytují desítky anomálií, které nemohou být vysvětleny působením přírodních jevů. Prokázali existenci souvislých stěn pyramid, uměle tvarovaných bloků a vnitřních chodeb.

s. 225

Radiokarbonová laboratoř Univerzity v Uppsale ve Švédsku, německá Univerzita v Kielu a polská Technologická univerzita v Gliwicích analyzovaly sérii vzorků organického materiálu a potvrdily, že známky lidské činnosti v podzemním labyrintu ve Visoku jsou ze starší doby, než kdy žily všechny doposud známé vyspělé civilizace na území Bosny a Hercegoviny. Dr. Husnija Resulović z Federálního institutu pro Agropedologii vedl tým expertů, který analyzoval půdu pokrývající pyramidu. Došli k závěru, že vrstva zeminy na pyramidě je stará více než 12 000 let. Dr. Ivan Šimatović z Chorvatska, analyzující hrany pyramidy, nesporně prokázal jejich umělý původ. Geologické mapy Bosny a Hercegoviny ukazují, že geologické procesy v oblasti Visoka proběhly v jiném směru, než tvoří stěny pyramid. Proto se nemohly utvořit přírodními procesy.

Velké množství stavebního materiálu použitého při vytváření těchto objektů bylo dostupné v bezprostřední blízkosti: slepenec vyhloubený z tunelů byl použit pro tvorbu betonových bloků a jíl s vápnem byly použity jako pojivo. Tato „kamenná kaše“ byla následně mírně zahřáta. Biolog a akademik Sulejman Redžić prokázal, že teplota bosenské pyramidy Slunce je o pět stupňů vyšší než teplota okolních přírodních kopců, což naznačuje možnost existence vnitřních chodeb. Vyšší teplota také umožňuje růst středomořské vegetace na povrchu pyramidy. Kvalitu betonu také potvrzuje fakt, že kořeny borovic, které jinak mohou proniknout přírodním kamenem, se skrz umělý beton na povrchu pyramidy Slunce nedostanou. Kromě toho, satelitní radarové snímky ukázaly přítomnost vnitřních podzemních chodeb na severní straně pyramidy.

Mohl bych pokračovat dál a dál, ale podstatou je, že se ještě nikdy v historii evropské archeologie nestalo, že by se k jednomu projektu přistupovalo s tak multidisciplinárním pohledem a za účasti desítek vědeckých a vzdělávacích institucí a individuálních badatelů.

K tomuto působivému výčtu bychom měli přidat také první Mezinárodní vědeckou konferenci o bosenském údolí pyramid, která byla organizovaná v létě roku 2008. Padesát pět světových vědců na této konferenci podpořilo Nadaci prohlášením, že se ve Visoku jedná o archeologické, nikoliv přírodní fenomény.

Komplex staveb bosenského údolí pyramid obsahuje bosenské pyramidy Slunce, Měsíce, Draka, Země a Lásky. Pod pyramidovým komplexem se nachází síť podzemních tunelů a komor. V okolí se nachází stupňovité stavby, mohyla a další stavby. Vrcholy tří hlavních pyramid (Slunce, Měsíce a Draka) tvoří rovnostranný trojúhelník o délce strany 2 180 metrů.

 

Závěrečná kapitola knihy:

NOVÝ OBJEV Z BŘEZNA 2016: NEJVĚTŠÍ KAMENNÁ KOULE V EVROPĚ JE V BOSNĚ

nejvetsi-kamenna-koule-v-evrope-je-v-bosne

 

One thought on “KNIHA – Dr. Semir Osmanagić: PYRAMIDY SVĚTA A BOSENSKÉ ÚDOLÍ PYRAMID

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s